TJENESTER 2018-09-27T17:48:14+00:00

TJENESTER

VI LEVERER EN REKKE TJENESTER UTFØRT MED DRONE

Vårt mål er å kunne tilby alle nødvendige tjenester til våre kunder, på en trygg og kostnadsvennlig måte.

DOKUMENTASJON | INSPEKSJON

Film eller bilder kan brukes til å avdekke skader eller behov for vedlikehold. Dette kan bidra til en stor kostnadsbesparelse i forhold til forebygning og videre drift

AREALOPPMÅLING |
3D-MAPPING

Ved utbygning av et større prosjekt er areal og avstander høyst viktige. Ved hjelp av en drone kan vi måle opp store områder på få minutter hvor det tidligere har tatt flere timer. Disse målene kan brukes til å måle avstander og differanse i høyde om terrenget er ulendt. Nøyaktigheten er ikke på nivå med laser men fremdeles veldig brukbare. 3D-mapping er en teknologi som kan gjenskape eksisterende konstruksjoner i et landskap. Dette gjør det enkelt å sammenligne høyder, avstander eller annen relevant informasjon for et avgrenset område. Her kan man også sette inn 3D-modeller i landskapet for å danne seg et fysisk bilde.

NÆRING | EIENDOM

dronefoto operaen

Om en har behov for å fremstille en bolig eller et bygg på en best mulig måte, er bildene det aller viktigste. Det er viktig for en eventuell kjøper å ha et forhold til hvor eiendommen er i forhold til resten av nabolaget; dette gjøres enkelt med noen bilder fra luften. For å løfte prospektet enda et hakk kan man lage en promofilm. Dette vil forhåpentligvis skape mer interesse rundt eiendommen og skiller den raskt ut fra mengden. Vi har i samarbeid med flere aktører skapt reelle utsikter lenge før konstruksjonen er påbegynt

KOMMERSIELT

Dronefoto av målgang

 Har du har behov for å dokumentere noe på en oversiktlig måte? Om dette gjelder events eller triathlon tar vi gjerne en utfordring!