TJENESTER2020-01-18T14:08:37+00:00

TJENESTER

SkaiVju utfører tjenester primært rettet mot bygg/prosjekteringsbransjen.  Vårt fundament er bygget på sikre operasjoner med fokus på kvalitet og innovasjon. Med lang erfaring og bred kompetanse, utfører vi våre tjenester kostnadseffektivt og med minst mulig risiko. Vi opererer med en RO3-lisens og tilhørende nærflygningsprosedyrer som tillater oss å fly i urbane og tettbebyggede områder i tråd med regelverket.

AREALOPPMÅLING | FOTOGRAMMETRI

RPAS/Drone-fotogrammetri er en tids- og kostnadseffektiv teknologianvendelse. Dette innebærer at en drone blir brukt til å ta bilder av et område, som for eksempel skal bygges ut. Prosessering av disse bildene resulterer i en tredimensjonal punktsky som kan bli brukt som et underlag for en digital terrengmodell. Terrengmodellen tillater at man selv kan manøvrere i det 3-dimensjonale rom, i motsetning til video der dette er låst til flygebanen. Dette kan man dra stor nytte av i tidlige stadier som planleggingsfasen, før selve utbyggingen starter. Man kan også benytte modellen til å beregne  arealer og volum  av ønskede områder. Bildesekvensen under viser prosessen fra punktsky til ferdig modell; Trykk play for å teste modellen!

3D-MODELLERING | DOKUMENTASJON

Gjennom byggefasen av et prosjekt er det stor nytteverdi med godt dokumentasjonsmateriell som kan brukes internt eller eksternt. Til eksternt bruk, primært som markedsføringsmateriell, kan man implementere 3D-modeller som for eksempel konstruksjonen som skal bygges i landskapet. Dette kan gi en veiledende visualisering av hvordan resultatet blir ved ferdigstilling. Man kan også generere nyttige effekter som sol/skygge-forhold for prosjektet. Selve konstruksjonsmodellen vist i sol-/skyggesekvensen under er utarbeidet av Nessa Tegneservice / Fjogstad-Hus. Til internt bruk kan man benytte materiellet som progresjonsdokumentasjon til prosjektledelsen, samarbeidspartnere eller eksterne aktører for å holde alle parter oppdatert.

FOTO | FILM

Vårt fokus innenfor foto og film er å produsere markedsføringsmateriell av høyeste kvalitet. Dette får vi til gjennom å arbeide tett med våre samarbeidspartnere, samt ha god innsikt i bransjens behov.  En stor andel av prosjektene vi utfører i dag går under presentasjonsfilmer av nye boligfelt og næringsbygg. Her fokuserer vi på å vise frem prosjektet og nærområdet på best mulig måte ved hjelp av oversiktlige bilder og filmsekvenser. Bildet under er fra et samarbeid med FX3D der vi har levert råfoto til modellering.

3Dmodellering

Klikk på «FILM» eller «FOTO» for å se hvilken erfaring vi har, og se eksempler på hva vi kan gjøre for deg.

FILM
FOTO